17. február 2019 / Meniny má Miloslava

Čo je to Montessori?

Našli sme jedno krásne video o montessori výučbe. Oplatí sa ho pozrieť!
Čo je to Montessori?

Čo je to pedagogika M. Montessori?

Maria Montessori bola talianska lekárka a pedagogička. Pracovala s deťmi predškolského až školského veku. Veľa pozorovala ich hru a postupne menila profesionálne prostredie (škôlku a školu), ponuku hier, usporiadanie prostredia, prístup pedagógov, komunikáciu tak, aby čo najviac zrkadlili potreby detí.

Robila veľa pozorovaní a výskumov a priebežne overovala úspešnosť svojej metódy. Medzičasom vzniklo po celom svete tisíce škôlok a škôl pracujúcich podľa metódy M. Montessori.

Jedným z princípov pedagogiky M. Montessori

je usporiadanie prostredia, tak aby zodpovedalo výške dieťaťa – resp. prispôsobenie rôznymi schodíkmi a stupienkami. Rovnako sa snažíme ponúknuť deťom aktivity, ktoré už dokáže robiť samo v reálnej podobe – teda napr. zametanie, krájanie, utieranie… Ponúknuť mu krájanie banána s naozajstným nožíkom (samozrejme postupne pod dozorom), naozajstné zametanie a pod. V Montessori pedagogike sa celá táto oblasť volá aktivity praktického života. Zahŕňa presýpanie, prelievanie, zapínanie, zatváranie, starostlivosť o seba a o prostredie.