17. október 2021 / Meniny má Hedviga

Pedigový zvonček č.1

Jednoduchý zvonček z pedigu, zvládne aj úplny začiatočník. Opletanie jedným prútom, niekedy nazývaný aj japonský oplet
Pedigový zvonček č.1

Pomôcky, suroviny

Vhodné drevené kopýtko, ideálne s maticou na vrchu pre uchytenie pedigu, výška 4,5 cm

pedig hrúbka 1,5, prípadne 1,75mm. Môžeme použiť jednu farbu, prípadne kombinácie farieb.

Nožnice, šidlo alebo ihlicu

Vhodná korálka

Pracujeme s mokrým pedigom. Ak používame farebný pedig naraz s prírodným, je vhodné, ak každú farbu máčame v osobitnej nádobe.

Ak máme vyššiu formičku, vtedy je lepšie použiť hrubší pedig, minimálne 2mm, ideálne je vyskúšať. Alebo je potrebné zvýšiť počet osnov. Pri tomto druhu opletania musí byť počet osnov, ktorý použijeme deliteľný troma mínus 1. T.j. 8 (9=3x3-1), 11 (12=4x3-1), 14 (15=5x3-1)...

Postup

1.

Pedigový zvonček č.1

Potrebujeme pedig 1,5 alebo 1,75mm, formu zvončeka 4,5cm, nožnice, korálku, šidko

2.

Pedigový zvonček č.1

Z pedigu odstrihneme 8 kúskov dlhých cca 40 cm a jeden až dva dlhé prúty, môžu byť inej farby. Prúty namočíme na niekoľko minút do vody. Ak máme prúty farebné, tak farby namáčame oddelene. Osnovy vždy po dvoch prichytíme pomocou skrutky a podložky na vrch formičky. Tým získame 8 dvojitých osnov, ktoré budeme opletať jedným prútom.

3.

Pedigový zvonček č.1

Pripravíme si 1 prút pedigu a začneme opletať tak, že prút vedieme vždy ponad dve (dvojice) osnovy, potom popod jednu (dvojicu) osnovu. Na obrázku sú modrou vyznačené osnovy, kde vedieme ponad a červenou osnova, kde ideme popod.

4.

Pedigový zvonček č.1

Takto opakujeme okolo celého zvončeka. Stále dookola, ponad dve osnovy, popod jednu osnovu. Ak prút skončí, tak jednoducho nastavíme druhý tak, aby sa konce skryli vo vnútri zvončeka

5.

Pedigový zvonček č.1

Keď dopletieme okolo celej plochy zvončeka, koniec zasunieme popri osnove do vnútra a upletený zvonček stiahneme dole z formy. Celý zvonček namočíme na pár minút do vody

6.

Pedigový zvonček č.1

Začneme uzávierku - prvý riadok - osnovu č.1 (ktorákoľvek) zohneme poza najbližšiu osnovu dole. Rovnako postupujeme so všetkými osnovami okolo celého zvončeka.

7.

Pedigový zvonček č.1

Poslednú osnovu zasunieme podľa obrázka do prvého oblúčika

8.

Pedigový zvonček č.1

2. riadok uzávierky - osnovu zasunieme do vnútra podľa obrázka

9.

Pedigový zvonček č.1

Iný obrázok - zoberieme osnovu označenú modrou bodkou a vsunieme ju do medzery označenej červenou bodkou

10.

Pedigový zvonček č.1

Rovnako postupujeme, kým nie sú všetky osnovy vo vnútri. Necháme chvíľu usušiť a zvyšné konce opatrne zastrihneme tak, aby sa uzávierka nerozpadla.

11.

Pedigový zvonček č.1

Z pedigu odstrihneme kúsok dlhý cca 40 cm. Namočíme ho a potom v strede vytvarujeme kruh obtočením okolo vhodného predmetu

12.

Pedigový zvonček č.1

Dlhé konce zasunieme cez vrch do vnútra zvončeka

13.

Pedigový zvonček č.1

Tam ich zatočíme, zastrihneme a na koniec nasunieme vhodnú drevenú korálku. Zvonček je hotový

14.

Pedigový zvonček č.1

Jednofarebná varianta

15.

Pedigový zvonček č.1

Viacfarebná varianta

Komentáre