2% z dane

Milí naši návštevníci,

Budeme radi ak podporíte práve 2% z dane občianske združenie PRELIEZKA, o.z., pod ktorého krídlami funguje obľúbená skupina rodinných portálov kamsdetmi.sk, vytvormesi.sk a dennetabory.sk.

Stránky tvoria hlavne mamičky na materskej a rodičovskej dovolenke, preto neváhajte a podporte nás, aby sme mohli naše aktivity rozvíjať a prinášať stále nové a nové informácie.

 

Ako postupovať?

Zamestnanci

Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane a z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane /minimálna suma predstavuje 3 EUR/

2% dane poukatujte občianskemu združeniu:
PRELIEZKA, o.z. IČO: 37 927 914
Agátová 7/A, 841 01 Bratislava
Slovenská republika

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % v prospech Vami vybraného prijímateľa

 

Fyzické osoby

Vypočítajte si 2 % /z príjmu FO/ z Vašej zaplatenej dane /minimálna suma predstavuje 3 EUR/

  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali.

2% dane poukatujte občianskemu združeniu:
PRELIEZKA, o.z. IČO: 37 927 914
Agátová 7/A, 841 01 Bratislava
Slovenská republika

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % v prospech Vami vybraného prijímateľa

 

Právnické osoby

Vypočítajte si 2 % /z príjmu PO/ z Vašej zaplatenej dane /minimálna suma predstavuje 8 EUR/

2% dane poukatujte občianskemu združeniu:
PRELIEZKA, o.z. IČO: 37 927 914
Agátová 7/A, 841 01 Bratislava
Slovenská republika

Vyplňte údaje o.z. PRELIEZKA do Vášho daňového priznania a doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne! Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % v prospech Vami vybraného prijímateľa