LETO V TÁBOROCH BUDE!

Thumbnail
Kategórie:

LETO V TÁBOROCH BUDE. Sľuby dané počas koronakarantény Vám milé deti a rodičia, budeme plniť aj v našich denných táboroch! Všetkým nám dnes niečo chýba a každý z nás verí, že bude lepšie.

 

LETO V TÁBOROCH BUDE!

V predchádzajúcich týždňoch sme boli zodpovední, a preto tento týždeň prišlo zo strany kompetentných odborníkov, hygienikov a vlády ďalšie uvoľňovanie opatrení pandémie. Koronačas konečne končí. Máme pred sebou štvrtú fázu uvoľňovania opatrení, ktorá nás všetkých vráti späť do bežného života, na ktorý sme boli zvyknutí. Ďalšie uvoľňovanie opatrení zahŕňa školy, škôlky, divadlá, kiná či hromadné zhromažďovania.

Chceme Vás uistiť, že základné pravidlo, ktoré budeme v lete dôsledne dodržiavať vo všetkých našich denných táboroch bude: Adekvátne nosenie rúška všetkých detí,  vedúcich táborov i animátorov a dodržiavanie minimálneho odstupu.

Od začiatku pandémie sme v pravidelnom kontakte s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave, s ktorým konzultujeme a pripravujeme ďalšie kroky prípravy otvorenia našich denných táborov v lete. Veríme, že spolu to zvládneme a v lete sa určite s Vami uvidíme. Stačí, ak dnes vytvoríte rezerváciu denného tábora pre svoje dieťa a platbu za tábor si odložíte na neskôr.

 

Informujeme Vás o opatreniach, aby sme dodržali, že Leto v táboroch bude!

Dovoľte, aby sme Vás milí rodičia, informovali o opatreniach, na ktoré budeme klásť mimoriadny dôraz v súlade s protiepidemiologickými opatreniami: umývanie rúk, používanie dezinfekcie, nosenie rúšok, dodržiavanie preventívnych pravidiel pri kašľaní, kýchaní a nachladnutí, kontrola dodržovania zásad osobnej hygieny detí, dôsledná sanitácia priestorov a prostredia každého tábora so zreteľom na hygienické zariadenia a ich vybavenie (toaletný papier, tečúca pitná eventuálne teplá voda, mydlo v dávkovači, jednorazové utierky, dezinfekcia) a strava.

Konkrétne hygienické aktivity sa budú odvíjať od typu a činnosti, kde bude denný tábor realizovaný a od štandardných spôsobov zaistenia jednotlivých činností, t.j. pravidelné denné upratovanie s použitím dezinfekčných prostriedkov a pravidelné vetranie všetkých prevádzkových priestorov, napríklad 2x denne upratovanie a dezinfekcia WC, umývadiel a jedálenského priestoru pred každým jedlom.

V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že základným hygienickým opatrením z našej strany bude zaistenie pravidelného a správneho umývania rúk detí v tečúcej teplej vode pri použití tekutého mydla a jednorazových utierok. V prípade, ak nebude z objektívnych dôvodov tento spôsob očisty rúk z našej strany možné zaistiť, doplníme umytie rúk použitím dezinfekčného prípravku, ktorý budeme deťom aplikovať na ruky.

Podľa počtu vytvoríme skupiny detí, u ktorých zabezpečíme vzájomný kontakt počas programu tábora a stravovania.

Povinnosť nosenia rúšok upravíme podľa platných epidemiologických a hygienických opatrení. Odporúčame vám, aby každé dieťa malo pri sebe dve rúška. Počas trvania tábora dohliadneme, aby každé dieťa dodržiavalo nosenia rúška v interiéri i exteriéri.

Milí rodičia, spolu to zvládneme a veríme, že leto v táboroch bude!

Tešíme sa na leto!
Váš tím dennetabory.sk a pobytovetabory.sk

Zdroj: dennetabory.sk

Podobné články