Vzdelávanie v online priestore mení zaužívané stereotypy

Thumbnail
Kategórie:

Súčasne protiepidemiologické opatrenia si vyžiadali viaceré neplánované reštrikcie, ktoré sa dotkli aj detských voľnočasových aktivít. Obmedzenie návštevnosti škôl, uzatvorenie telocviční, pozastavené kultúrne i umelecké aktivity, presunuli aj mimoškolské krúžky pre deti do online prostredia. Zmeny, ktoré nastali zo dňa na deň priniesli nové výzvy nielen pre poskytovateľov formálnej výučby,  krúžkov, lektorov, ale i rodičov a deti samotné. Kruzkypredeti.sk umožňujú deťom vo veku od 3 do 15 rokov i v tomto období naďalej a plynulo rozvíjať svoje schopnosti a talent. Vzdelávať sa v jazykoch, technických zručnostiach či počítačových skilloch z pohodlia domova nie je stále samozrejmosťou pre väčšinu rodičov. Online prostredie však ponúka efektívne možnosti nadobúdania nových  vedomostí a zručností na báze “EDUTAINMENT” metodík.

 V občianskom združení eduPreliezka, ktoré je prevádzkovateľom portálu www.kruzkypredeti.sk sa dlhodobo venujeme organizovaniu záujmových krúžkov pre deti  v materských a základných školách či  v rodinných centrách.  Prechod na online krúžky sme zvládli vďaka prepracovaniu klasických metodík a didaktík na formy použiteľné v online priestore. Lektori prešli školením zameraným na techniky podporujúce udržanie detskej pozornosti, motivácie a výkonu počas  online výučby. Nemálo dôležité bolo natrénovanie “hereckej dramatizácie, práca s hlasom a rečou tela” za účelom upevnenia zážitku na konkrétnych hodinách.  Naši lektori sa s deťmi spájajú  prostredníctvom  video hovoru  cez  ZOOM  platformu.  Výsledkom snahy spojenia  všetkých  podporných elementov správnej online výučby je udržanie skupinovej dynamiky a motivácie učiť sa, napriek ľudskému odstupu, ktorý online priestor vytvára.

 V súčasnosti prostredníctvom www.kruzkypredeti.sk ponúkame online výučbu pre deti od 3 do 15 rokov. Obľúbené sú lekcie anglického a nemeckého jazyka, či už je to online skupinové vzdelávanie, konverzačné alebo individuálne hodiny. Online krúžok jogy umožňuje deťom precvičiť si celé telo. Aj malí nadšenci a konštruktéri stavebnice LEGO®  si  s  nami  zdokonaľujú svoje technické zručnosti.  Bestellerom je online krúžok pre mladých youtuberov, v ktorom sa deti naučia vytvoriť si svoj YouTube kanál, napĺňať ho vlastným obsahom a pracovať s grafickými softvérmi.  

Online krúžky vyžadujú na obidvoch stranách – u poskytovateľa krúžkov aj u rodičov s deťmi nielen technické hardwarové vybavenie, ale i digitálne znalosti.  Zábavné krúžky v online prostredí menia zaužívané stereotypy detí a predstavujú zmysluplné trávenie voľného času pri počítači. Aj do budúcnosti je pre nás dôležité nielen nastavenie kvalitnej, ale i zábavnej formy všetkých našich online krúžkov, pričom sa snažíme intenzívne komunikovať a zbierať spätnú väzbu od detí a rodičov, aby sme vyhoveli ich individuálnym požiadavkám.

Tím kruzkypredeti.sk 

Zdroj: www.kruzkypredeti.sk

Podobné články